Vi i Vartdal Gjenvinning AS verdsetter grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold høyt – og vil derfor, i tråd med lovens krav, redegjøre for vår aktsomhetsvurdering innen 30. juni 2023, og senere hvert år eller ved vesentlige endringer i risikovurdering.

Våre aktsomhetsvurderinger vil gjennomføres i tråd med anbefalingene i OECDs veileder for ansvarlig næringsliv.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les vår redegjørelse her