På Vartdal har vi vårt fragmenteringsanlegg og dette er på mange måter hjertet i bedriften. Anlegget knuser, renser og sorterer jern og metaller, slik at disse kan brukes på nytt. Anlegget produserer på det jevne over 150tonn jern pr. dag. Jernet blir lastet på båter som tar med seg 3-4000tonn pr. tur og frakter jernet videre til omsmelting i Norge eller Europa.

På Vartdal kan du levere kjøretøy, metall, blybatterier og EE-avfall. Alle inngående varer blir kjørt gjennom sluse for detektering av eventuelt radioaktivt avfall. Kjøretøy blir trygt sanert i vår moderne bilsaneringshall, for så å bli resirkulert i fragmenteringsanlegget. Dette er kortreist gjenvinning!

Trykk på tjenestene i tabellen under for mer informasjon.