En bedrift i miljøets tjeneste

Industriell metallgjenvinning med lokal tilstedeværelse.

Mottak av kjøretøy

Mottak av metall

Mottak av blybatteri

Riving og sanering

Mottak av EE-avfall

Transporttjenester

Om oss

Vartdal Gjenvinning AS er et privateid selskap som driver med kjøp, bearbeiding og salg av metall. I tillegg til dette jobber vi med en rekke forskjellige varer som kabler, EE-avfall og kjøretøy. Vi er eid av Hermod Teigen AS (50%) og Hellik Teigen AS (50%).

Kvalitet og miljø

Vartdal Gjenvinning AS har sertifisert kvalitetsstyring etter ISO 9001 og miljøstyring etter ISO 14001. Vi har disse sertifiseringene for å sikre at vi som firma kontinuerlig jobber med å bedre kvalitet, og redusere miljøpåvirkninger.