Du kan levere kjøretøy, jern og metaller, blybatterier og EE-avfall på avdelingen vår i Kristiansund. Kjøretøy blir trygt sanert i vår moderne bilsaneringshall. Deretter blir kjøretøyene sendt på båt til fragmenteringsanlegget vårt på Vartdal for resirkulering. Alle inngående varer blir kjørt gjennom sluse for detektering av eventuelt radioaktivt avfall. Trykk på tjenestene i tabellen under for mer informasjon.