Saneringsanlegget vårt bruker den nyeste og beste teknologien for å tømme bilen for miljøfarlige væsker som olje, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, osv. Batteri, katalysatorer og dekk blir også fjernet. Alt blir samlet opp i egne beholdere og sendt til gjenvinning eller destruksjon på offentlig godkjente mottak.

Etter at bilen er sanert havner den i vårt fragmenteringsanlegg som kutter den opp i små deler. Fragmenteringsanlegget sørger for å sortere delene i så mange ulike fraksjoner som mulig slik at de kan brukes på nytt som råvarer i industrien.

Dette må du huske før levering

Bilen

– Må være tømt for søppel.
– Kan ha med fem hjul på felg.
– Må ha hel ramme og chassisnummeret (understellsnummeret)
må være synlig.

Du må ha med

– Vognkort for dokumentasjon av kjennemerke og
understellsnummer. Eventuelt kan du ha med kvittering på
innleverte skilter fra Biltilsynet.
– Legitimasjon og kontonummer for utbetaling av vrakpant.