På vår avdeling i Florø kan det leveres kjøretøy, metall, blybatterier og EE-avfall. Kjøretøy blir trygt sanert i vår moderne bilsaneringshall. Deretter blir kjøretøyene sendt på båt til fragmenteringsanlegget vårt på Vartdal for resirkulering. Alle inngående varer blir kjørt gjennom sluse for detektering av eventuelt radioaktivt avfall. Som eneste avdeling i Vartdal systemet tar vi på avd. Florø imot fritidsbåter som blir resirkulert. Trykk på tjenestene i tabellen under for mer informasjon.