Siden oppstarten på Vartdal i 1993 har Vartdal Gjenvinning AS hatt en meget positiv utvikling og vi har etablert nye topp moderne anlegg i Florø og Kristiansund, samt egen avdeling med stasjonær saks i Ålesund.

Vi har i dag ett av de beste anleggene i Norge for mottak, fragmentering og sortering av metall. I 2003 ble det bygget et eget fragmenteringsanlegg på vårt hovedanlegg på Vartdal for håndtering av biler, hvitevarer og komplekst jern. I dag produserer vi hvert år mellom 35 – 40 000 tonn jern og metaller, hvor alt jern lastes på båt fra egne kaier.

Alle våre anlegg har sluser for måling av radioaktivt avfall, helstøpt betong dekke med oljeutskillere og egen kai.

Vartdal Gjenvinning er ISO-sertifisert etter 9001 og 14001.

Vartdal er hovedaksjonær i Orkdal Gjenvinning AS og eier Fosen Gjenvinning AS. Orkdal Gjenvinning tilbyr de samme tjenestene som Vartdal Gjenvinning. Fosen Gjenvinning driver med skipsopphugging samt kjøp og salg av brukt båtutstyr.

www.fosengjenvinning.no

www.orkdalgjenvinning.no

Vartdal Gjenvinning er deleier i følgende selskap: Tofte Gjenvinning AS (eierandel 50%), Sunn-Trans AS (eierandel 33,5%) og Elektrogjenvinning Møre AS (eierandel 25%).

Lokal tilstedeværelse og bearbeiding er også et ledd i vår strategi; Metall må gjenvinnes kortreist. Samtidig må bearbeidelsen være kosteffektiv. Derfor har vi rutiner for miljøbearbeiding, pressing og fragmentering som gjennomføres på de stedene det er mest praktisk med hensyn til logistikk.