Blybatteri er farlig avfall og må deklareres, dette kan leverandør gjøre selv når blybatteri leveres, eller leverandør kan gi fullmakt til Vartdal Gjenvinning slik at vi deklarerer på vegne av leverandør.

Privatpersoner er ikke deklareringspliktige og kan levere blybatteri til oss uten deklarasjon. Batterier som kommer fra private deklareres på avfallsmottaket.

Deklarering av farlig avfall og fullmakt til anlegg gjøres på avfallsdeklarering.no. På denne siden ligger veiledere på deklarering og på å gi fullmakt. Trenger dere veiledning over telefon kan dere kontakte Miljø og Kvalitetsleder i Vartdal Gjenvinning AS.

Avfallsstofnummer på blybatteri er, 7092, EAL-koden er 16 06 01.

OBS! Vartdal Gjenvinning kan ikke ta i mot andre batteri enn blybatteri!