Hermod Teigen AS

www.hermod-teigen.no

Vi har handlet med jern og metall siden1901. Hovedkontoret vårt ligger på Foss Eikeland. Hermod Teigen AS er ISO-sertifisert for miljø og kvalitet, NS ISO 9001:2000 og 14001: 2004.

Hellik Teigen AS

www.hellik-teigen.no

Hellik Teigen Gruppen er en av landets største og ledende aktører innen gjenvinning av jern, metall og EE-avfall. Familiebedriften ble etablert i 1901 i Skotselv i Øvre Eiker. Fra starten som en tradisjonell skraphandel har bedriften utviklet seg til å bli en moderne landsdekkende gjenvinnings- og industrivirksomhet, hvor hovedfokus er å gjenvinne skrapmetall til verdifulle sekundære råvarer på en miljømessig og økonomisk optimal måte. Konsernets hovedkontor ligger i dag i Hokksund i Øvre Eiker, med avdelinger og behandlingsanlegg flere steder i landet.

Hellik Teigen Gruppen gjenvinner årlig omkring 250.000 tonn skrapmetall med en konsolidert omsetning omkring NOK 1.400 mill. Hvis man medregner tilknyttede og felleskontrollerte selskap omsetter gruppen varer og tjenester for omkring NOK 1.800 mill. og teller ca. 180 ansatte. Bedriftens utvikling gjennom mer enn 120 år har i stor grad kommet gjennom organisk vekst og en vilje til hele veien å investere i ny gjenvinningsteknologi, samt ved å bevare en kultur hvor god service, redelighet og fagkompetanse preger alle ledd i organisasjonen.