Jernskrap/skrapjern

Nesten 40 prosent av verdens stålproduksjon kommer fra skrap. Skrapjern benyttes som råvare av så å si alle stålverk i dag. Alt fra de minste enheter til stridsvogner blir gjenvunnet hos oss. Vi sorterer, analyserer og bearbeider de ulike kvalitetene til nye råvarer for jernverk, smelteverk og støperier.

Metaller og legeringer

Rene metaller kan legeres for å oppnå bedre egenskaper. Metall kan resirkuleres i kretsløpet et ubegrenset antall ganger. Typiske metaller vi kjøper og selger er kobber, messing, bly, zink m.m.

Rustfritt stålskrap

Rustfritt er skrap med krom, nikkel og molybden, og dette brukes i oppvaskkummer, vaskemaskintromler og generelt mye brukt i næringsmiddelindustrien. Rustfritt stål er 100 prosent gjenvinnbart og stort sett vedlikeholdsfritt.

Aluminiumsskrap

Aluminium har mange egenskaper som gjør at metallet har veldig mange bruksområder. Vi sorterer, analyserer og bearbeider aluminiumsskrap før vi sender det til omsmelting. I gjenvinningsprosessen går det bare med fem prosent av den energimengden som kreves for framstilling av nytt aluminium fra bauxitt.

Kabel

Kabel inneholder verdifullt metall som kobber, aluminium og bly. Vi veier, kontrollerer og sorterer kabelen. Kabelen blir så fragmentert, slik at gjenvinningsprosessen blir enklere.