På vår avdeling i Ålesund blir metaller bearbeidet og sortert. Vi har også vår største stasjonære saks for klipping av jern og metaller her. Du kan levere kjøretøy, jern og metaller, blybatterier og EE-avfall på avdelingen. Kjøretøy blir trygt sanert i vår moderne bilsaneringshall. Deretter blir kjøretøy sendt til fragmenteringsanlegget vårt på Vartdal for resirkulering. Alle inngående varer blir kjørt gjennom sluse for detektering av eventuelt radioaktivt avfall. Trykk på tjenestene i tabellen under for mer informasjon om det som tilbys her.