Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være kvikksølv, bly, kadmium, PCB eller bromerte flammehemmere. Derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling. Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig. De kan føre til kreft, gjøre skade på nervesystemet, svekke menneskers reproduksjonsevne og gi skader på fostre.

Miljømyndighetene har innført strenge regler for hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste du må huske er at EE-avfall ikke skal blandes med andre avfallstyper, og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall.

Vi kan være behjelpelig med å hente avfall hos dere dersom det er ønskelig, og kan stille med egnet oppsamlingsutstyr/containere.

Etter at avfallet er levert blir det transportert videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir alle komponenter med miljøgifter tatt ut, før de øvrige materialene blir gjenvunnet. Vi har eierinteresser i flere sluttbehandlingsanlegg. Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50.000 tonn EE-avfall.

Gjør miljøet en tjeneste – lever EE-avfallet ditt til oss!

Sortering – Næringselektro

KABLER OG LEDNINGER

Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg.

SMÅ ENHETER

Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt.

STORE ENHETER

Elektromotorer, pumper, verktøymaskiner, kraner, vinsjer, transformatorer, aggregater, industrimaskiner, varmtvannsberedere, heiser, SF6-anlegg etc.

Sortering – Forbrukerelektro

KULDEMØBLER

Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling.

ANDRE STORE HVITEVARER

Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler

TV/MONITORER

Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma)

SMÅELEKTRONIKK

Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PC’er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer, etc.