I samråd med oppdragsgiver sørger vi for en effektiv og trygg utførelse av ethvert oppdrag. Det som kan gjenvinnes går til nye råvarer eller energigjenvinning, miljøfarlig eller helseskadelig avfall får en forsvarlig håndtering.

Vi har erfaring med å gjøre rive og ryddejobber både innen- og utendørs.

Eksempler på oppdrag vi har utført er:

  • fjerning av industrifyrkjeler
  • fjerning av industritanker
  • riving av industripiper
  • fjerning av trafoer
  • riving og fjerning av industribygg
  • riving og fjerning av større stålkonstruksjoner innendørs og utendørs

Kontakt oss for riving og fjerning av utfaset industrimaskiner og industrifasiliteter.