Om oss
Vartdal Gjenvinning AS er et privateid selskap som driver med kjøp, bearbeiding og salg av jern/metaller og kabler, samt mottak for EE-avfall og bilvrak. 

Vi er eid av Hermod Teigen AS (50%) og Hellik Teigen AS (50%).  

Siden oppstarten på Vartdal i 1993 har VG AS hatt en meget positiv utvikling og  vi har etablert nye topp moderne anlegg i Florø og Kristiansund, samt egen avdeling for mottak av bilvrak i Ålesund. 

Vi har i dag ett av de beste anleggene i Norge for mottak, fragmentering og sortering av metallavfall. I 2003 vart det bygget et eget fragmenteringsanlegg på vårt hovedanlegg på Vartdal for håndtering av biler, hvitevarer og komplekst jern. I dag produserer vi hvert år mellom 35 – 40 000 tonn jern og metaller, hvor alt jern lastes på båt fra egen kai.  

Alle våre anlegg har sluser for måling av radioaktivt avfall, helstøpt betong dekke med oljeutskillere og egen kai. 

Vartdal Gjenvinning er deleier i følgende selskap: Tofte Gjenvinning AS ( eierandel 50%), Sunn-Trans AS (eierandel 33,5%), Elektrogjenvinning Møre AS (eierandel 25%) og Elektrogjenvinning Romsdal AS   

Lokal tilstedeværelse og bearbeiding er også et ledd i vår strategi; skrap må være kortreist. Samtidig må bearbeidelsen være kosteffektiv. Derfor har vi rutiner for miljøbearbeiding, pressing og fragmentering som gjennomføres på de stedene det er mest praktisk med hensyn til logistikk. 

Våre eieres avdelinger:
Sola
Egersund
Fosen
Drammen
Brumunddal
Molde
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083