Tofte Gjenvinning AS
Årøsetervegen 53, 6422 Molde.

Telefon: 71 20 30 90
Mail: post@tofte-gjenvinning.no
Web: http://tofte-gjenvinning.no/

Daglig leder Herman Tofte
Mobil: 91 39 49 65
Mail: hermann@tofte-gjenvinning.no 

Evy Tofte
Mail: evy@tofte-gjenvinning.no  

Vartdal Gjenvinning AS eier 50% av Tofte Gjenvinning AS.
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083