Avd. Kristiansund
Husøyveien 110C, Bolga Industripark, 6520 Frei
 

Åpen 08.00 – 16.00  
Kontaktperson: Hallvard Fashing  
Mobil: 99529144
Lokalisert rett overfor Vest Base  

Egen dypvannskai  

Sluser for måling av radioaktivt avfall 

Godkjent mottak for EE-avfall og vrakbiler
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083