Godkjent mottak bilvrak
  Vrakpant:
              Les mer her!

AVD. Vartdal
På avdeling Vartdal betaler vi vrakpant + kr 700,- for vrakbiler. Tillegget gjelder komplette biler og blir kun utbetalt ved levering på dette anlegget.

  Må jeg betale årsavgift for bilen?
               Les mer her

  Dette må du huske på når du skal levere bilen din!
               Les mer her
 
Hvor kan du levere din bil?

Ta kontakt med nærmeste mottak:
-  Avd Vartdal: Tel: 70 04 21 11
-  Avd Kristiansund: Tel: 71 52 85 00
-  Avd Florø: Tel: 57 74 34 00
-  Avd Ålesund, Flatholmen: Tel: 70 15 71 00


Miljøgjennvinning av bilen 
I vårt nye og moderne behandlingsanlegg blir bilene miljøsanert på beste måte. Alle anlegg for mottak av vrakbiler er underlagt strenge regler fra myndighetene.  

Saneringsanlegget vårt bruker den nyeste og beste teknologien for å tømme bilen for miljøfarlige væsker som olje, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, osv. Batteri, katalysatorer og dekk blir også fjernet. Alt blir samlet opp i egne beholdere og sendt til gjenvinning eller destruksjon på offentlig godkjente mottak.  

Etter at bilen er sanert havner den i vårt fragmenteringsanlegg som kutter den opp i små deler. Fragmenteringsanlegget sørger for å sortere delene i så mange ulike fraksjoner som mulig slik at de kan brukes på nytt som råvarer i industrien.  
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083