Best på skrap metaller!
Innlevering fritidsbåt

1000 kroner for KASSERT FRITIDSBÅT

Last ned informasjon i PDF-format.

Fra 3. april kan du levere mindre fritidsbåter til Vartdal Gjenvinning avd. Florø. Botnastranda. Ordningen gjelder fritidsbåter på inntil 15 fot uten innenbords motor. 
Med mindre fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk som brukes utenfor næringsvirksomhet. Også trebåter og mindre fartøyer, som kano og kajakk går også inn under denne ordningen.

Når båten leveres må et eget skjema fylles ut. Båten veies inn og skjema skal signeres av oss som bekrefter at båten er levert til godkjent mottak. 
Eier, eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.
Fritidsbåter med aluminiums skrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen, men om du ønsker å levere en slik båt for sanering, vil 

Vartdal Gjenvinning betale gjeldende markedspris for aluminiumen. 

Vartdal gjenvinning jobber også for å kunne ta i mot og behandle større fritidsbåter inntil 15 meter skroglengde (49,5 fot). Ta kontakt med oss for nærmere informasjon knyttet til denne type fritidsbåter. 

Skjema
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083