Best på skrap metaller!
Avdelinger
Avd. Vartdal  
6170 Vartdal

Tel: 70 04 21 11
Åpen  07.30 – 15.30
Torsdager: 07.30 - 18.00

Hovedanlegg med eget fragmenteringsanlegg  
Godkjent mottak for EE-avfall og vrakbiler
Egen dypvannskai
Sluse for måling av radioaktivt avfall
 


Avd. Florø 
Botnastranda Industriområde
6900 Florø 

Tel: 57 74 34 00
Åpen 08.00 – 15.30 

Lokalisert helt inn til Saga Fjordbase
Egen dypvannskai  
Sluse for måling av radioaktivt avfall
Godkjent mottak for EE-avfall og vrakbiler
 
Avd. Kristiansund
Husøyveien 11 c
6520 Frei

Tel: 71 52 85 00  
Mobil: 99 52 91 44
Åpen 08.00 – 16.00 

Lokalisert rett overfor Vest Base  
Egen dypvannskai  
Sluser for måling av radioaktivt avfall
Godkjent mottak for EE-avfall og vrakbiler
 


Avd. Ålesund Flatholmen 
Flatholmvegen 34
6002 Ålesund

Tel: 70 15 71 00
Åpen 10.00 – 16.00

Lokalisert på Flatholmen 
Godkjent mottak for vrakbiler  
 


Avd. Orkdal  
Furumoen 21
7310 Gjølme

Tel: 905 94 004
Åpen 08.00 – 16.00

Lokalisert rett nord for rundkjøringa 
på Grønøra Vest.  
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083