Avd. Vartdal
6170 Vartdal
           
Man-fre: 07:30- 15:30
Torsdag: 07:30- 17:30

Ved ønske om levering etter stengetid ta kontakt for avtale.

Kontaktperson: Linda Bjørnseth 
Mobil: 908 28 119

Hovedanlegg med eget fragmenteringsanlegg  

Godkjent mottak for EE-avfall og vrakbiler  

Egen dypvannskai  

Sluse for måling av radioaktivt avfall 
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083