Våre eiere
Hermod Teigen AS
Web: www.hermod-teigen.no

Vi har handlet med jern og metall siden1901. Hovedkontoret ligger i Drammen, på Lierstranda industriområde. Egersund og Sola er egne avdelinger av Hermod Teigen AS. Vi har også eget skipshuggeri, Fosen Gjenvinning AS på Revsnes. Hermod Teigen AS er ISO-sertifisert for miljø og kvaliet, NS ISO 9001:2000 og 14001: 2004.


Hellik Teigen AS
Web: www.hellik-teigen.no

Hellik Teigen Gruppen er en av landets største og ledende aktører innen gjenvinning av jern, metall og EE-avfall.
 

Familiebedriften ble etablert i 1901 i Skotselv i Øvre Eiker. Fra starten som en tradisjonell skraphandel har bedriften utviklet seg til å bli en moderne landsdekkende gjenvinnings- og industrivirksomhet, hvor hovedfokus er å gjenvinne skrapmetall til verdifulle sekundære råvarer på en miljømessig og økonomisk optimal måte. Konsernets hovedkontor ligger i dag i Hokksund i Øvre Eiker, med avdelinger og behandlingsanlegg flere steder i landet.  

Vi gjenvinner årlig omkring 250.000 tonn skrapmetall med en konsolidert omsetning omkring NOK 800 mill. Hvis man medregner tilknyttede og felleskontrollerte selskaper omsetter gruppen varer og tjenester for omkring NOK 1.200 mill. Vi er i dag ca. 110 ansatte.  

Vår utvikling gjennom mer enn 100 år har i stor grad kommet gjennom organisk vekst og en vilje til hele veien å investere i ny gjenvinningsteknologi, samt ved å bevare en kultur hvor god service, redelighet og fagkompetanse preger alle ledd i organisasjonen.  

Hellik Teigen Gruppen er også en stor aktør innen riving og dekommisjonering av alle typer industrikonstruksjoner og industribygg i stål, og vi har tatt del i mange av de største og mest kompliserte riveentreprisene i Norge. Våre anlegg på Vestlandet er spesialtilpasset for opphugging av skip og offshore konstruksjoner. 

   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083