Riving og sanering
Vartdal Gjenvinning AS utfører både små og store rive- og oppryddingsoppdrag med profesjonelt utstyr og kompetanse for rivingsprosjekter for industrien.

I samråd med oppdragsgiver sørger vi for en effektiv og trygg utførelse av ethvert oppdrag. Det som kan gjenvinnes går til nye råvarer eller energigjenvinning, miljøfarlig eller helseskadelig avfall får en forsvarlig håndtering. 

Vi har erfaring med å gjøre rive og ryddejobber både innen- og utendørs.  

Eksempler på oppdrag vi har utført er:
 
• fjerning av eldre fyrkjeler
• fjerning av tanker
• riving av industripiper
• fjerning av trafoer
• riving og fjerning av industribygg
• riving og fjerning av stålkonstruksjoner innendørs og utendørs 

Kontakt oss for riving og fjerning av utfaset industrimaskiner og industrifasiliteter.  


Kontaktinformasjon

Stian Worren-Lystad
Daglig leder
456 14 982
stian@vgjenvinning.no

Harald Henriksen
Markedssjef
915 90 757
harald@vgjenvinning.no
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083