Godkjent mottak fritidsbåter

1000 kroner for KASSERT FRITIDSBÅT

Hos Vartdal Gjenvinning avd. Florø kan du levere alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter).
 
Små fritidsbåter  
Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres.

Når båten leveres må et eget skjema fylles ut. Båten veies inn og skjema skal signeres av oss som bekrefter at båten er levert til godkjent mottak. 

Eier, eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

Fritidsbåter med aluminiumsskrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen, men om du ønsker å levere en slik båt for sanering, vil Vartdal Gjenvinning betale gjeldende markedspris for aluminiumen. 

Skjema
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/tema/avfall/vrakpant/batvrak/batvrak-soknad-vrakpant.pdf
Kontaktinformasjon

Stian Worren-Lystad
Daglig leder
456 14 982
stian@vgjenvinning.no

Harald Henriksen
Markedssjef
915 90 757
harald@vgjenvinning.no
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083