Godkjent mottak EE avfall
Lever EE-avfallet til oss så gjør du en god gjerning for miljøet! 

Vartdal Gjenvinning AS er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis. Vi garanterer for at alle produkter du leverer inn blir håndtert og miljøsanert slik at ingen miljøgifter kommer på avveie. 

Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være kvikksølv, bly, kadmium, PCB eller bromerte flammehemmere. Derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling. Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig. De kan føre til kreft, gjøre skade på nervesystemet, svekke menneskers reproduksjonsevne og gi skader på fostre. 

Miljømyndighetene har innført strenge regler for hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste du må huske er at EE-avfall ikke skal blandes med andre avfallstyper, og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall. Stensli Gjenvinning AS er et godkjent mottak.  

Vi kan være behjelpelig med å hente avfall hos dere dersom det er ønskelig, og kan stille med egnet oppsamlingsutstyr/containere. 

Etter at avfallet er levert blir det transportert videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir alle komponenter med miljøgifter tatt ut, før de øvrige materialene blir gjenvunnet. Vi har eierinteresser i flere sluttbehandlingsanlegg. Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50.000 tonn EE-avfall. 

Gjør miljøet en tjeneste - lever EE-avfallet ditt til oss! 

Sortering - Næringselektro: 

Gruppe 1: Lysrør 
Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. 

Gruppe 2: Andre lyskilder
Sparepærer, damplamper og lysrør som ikke er rette, lyspærer, glødelamper, ultrafiolette og infrarøde lamper etc. 

Gruppe 3: Kabler og ledninger
Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. 

Gruppe 4: Små enheter 
Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. 

Gruppe 5: Store enheter
Elektromotorer, pumper, verktøymaskiner, kraner, vinsjer, transformatorer, aggregater, industrimaskiner, varmtvannsberedere, heiser, SF6-anlegg etc. 


Sortering - Forbrukerelektro:

Gruppe 6: Kuldemøbler 
Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. 

Gruppe 7: Andre store hvitevarer
Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler 

Gruppe 8: TV/Monitorer
Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma)

Gruppe 9: Småelektronikk 
Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PC'er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer, etc. 


Kontaktinformasjon

Stian Worren-Lystad
Daglig leder
456 14 982
stian@vgjenvinning.no

Harald Henriksen
Markedssjef
915 90 757
harald@vgjenvinning.no
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083