Best på skrap metaller!
Godkjent mottak blybatteri

Vi tar imot blybatterier ved alle våre anlegg. Er du næringsdrivende er du pliktig til å deklarere farlig avfall?

For mer informasjon om hvordan du gjør dette gå inn på www.avfallsdeklarasjon.no eller kontakt Christine Løvvik.

Christine Løvvik
Miljø og kvalitetsleder
Tel 94804215
Mail christine@vgjenvinning.no
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083