Best på skrap metaller!
Avd. Vartdal
6170 Vartdal
           
Åpen 07.30 – 15.30
Torsdager: 07.30 - 17.30

Kontaktperson: Linda Bjørnseth 
Mobil: 908 28 119

Hovedanlegg med eget fragmenteringsanlegg  

Godkjent mottak for EE-avfall og vrakbiler  

Egen dypvannskai  

Sluse for måling av radioaktivt avfall 
   
Vartdal Gjenvinning AS, 6170 Vartdal | Telefon 70 04 21 11 | Telefaks 70 06 71 18 | Org.nr. 955 494 083